Prvi Međunarodni salon stripa u BanjaLuci biti će održan u periodu od 12. do 14. listopada 2018 godine. Organizator salona je Udruženje strip autora i obožavatelja stripa Republike Srpske “Deveta dimenzija. Salon će biti održanu prostoru Kamene kuće na Kastelu. Na salonu će biti održana promocija prigodne poštanske marke na temu stripa, 8 izložbi sa